Přeskočit na obsah

Modlitba pravoslavných kněží

„Pane, dej, abych s duševním pokojem příjímal/a všechno, co mi přinese tento den.

Dej, abych se ve všem úplně odevzdal/a do Tvé svaté vůle.

Každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.

Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je Tvá vůle.

Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám, veď mé kroky, mé myšlenky a city.

Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.

Nauč mě jednat přímo a rozumět s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.

Pane, dej mi překonat tíhu dne nového a zvládnout události v jeho průběhu.

Pane, veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.“