Přeskočit na obsah

Symptomy

MILUJI…

MILUJI sebe sama, proto se chovám láskyplně ke všem lidem a smýšlím o nich dobře. Vím, že to, co dávám, se mi mnohonásobně vrací. Do svého světa uvádím jen milující lidi, protože jsou odrazem toho, co jsem já.

MILUJI sebe sama, proto odpouštím a zbavuji se minulosti a všech minulých zážitků a tím se osvobozuji.

MILUJI sebe sama, proto žiji naplno v přítomnosti, každý okamžik prožívám jako přínos a vím, že má budoucnost je jasná, radostná a bezpečná.

VŠE V MÉM ŽIVOTĚ JE V POŘÁDKU.

Louise L. Hay

 

„Úžasné bohatství lidské zkušenosti by ztratilo něco ze své odměňující radosti, kdyby neexistovaly hranice, které je třeba překonat. Hodinka na samém vrcholu hory by nebyla ani zpolovic tak nádherná, kdyby nebylo nutné překlenout tmavá údolí.“

Helen Keller

„Život je sled lekcí, které je nutné prožít, abychom je pochopili.“

Helen Keller

„Máme schopnost změnit svět, ve kterém žijeme.

Všechno, co se po nás žádá, je být láskou. S láskou změníme vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Pojďme být změnou, pojďme být láskou, pojďme být milí a něžní jeden k druhému, pojďme se starat o sebe a druhé, milovat jeden druhého.“

Kiesha Crowthe

 

„Láska se dostaví ve chvíli, kdy ji nejméně čekáme, kdy ji nehledáme. Hon na lásku nikdy nepřivede toho pravého partnera. Vyvolává to jen marnou touhu. Láska není kdesi venku, láska je uvnitř.

Buďte vůči lásce otevření a vnímaví.

 

MILUJTE A BUDETE MILOVÁNI…

Vztahy jsou odrazem nás samých. Vše, co přitahujeme, zrcadlí naše vlastnosti nebo naše názory na vztahy.“

Louise L. Hay