Přeskočit na obsah

Jistou cestou k bohatství

Existuje Myslící Podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje meziprostory vesmíru.

Myšlenka přenesená do této Substance podnítí vznik věci, kterou si myšlenka představuje.

Člověk je schopen ztvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do Beztvaré Substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí.

 

Na tato pravidla musíte myslet tak, že se zafixují do vaší mysli a stanou se vaší vrozenou myšlenkou.

 

Myslet podle vnějších projevů je snadné; myslet na pravdu bez ohledu na vnější projevy je namáhavé a vyžaduje, abychom na to vynaložili mnohem více energie než na jakoukoliv jinou činnost, kterou máme vykonávat.

 

Myslet na zdraví, když jsme obklopeni projevy nemoci nebo myslet na bohatství uprostřed projevu bídy vyžaduje sílu, ale kdokoliv, kdo tuto sílu získá, se stane vůdčí osobností. Takový člověk přemůže osud a může získat, cokoliv chce.

Tuto sílu lze získat jenom tak, že se budeme držet základní skutečnosti, která je mimo všechny vnější projevy a tou skutečností je, že existuje jedna Myslící Podstata, která všechny věci tvoří a ze které všechny věci vznikají. Potom musíme porozumět pravdě, že každá myšlenka, která je držena v této Substanci dostane tvar a že člověk do ní může vtisknout své myšlenky a způsobit, aby na sebe vzaly podobu a staly se viditelnými věcmi.

Když to zrealizujeme, ztratíme veškeré pochybnosti a strach, nebot‘ víme, že dokážeme stvořit to, co stvořit chceme, dokážeme získat to, co chceme mít a dokážeme se stát tím, čím chceme být.

 

Nechcete se stát bohatými, abyste mohli žít nenasytně na uspokojení zvířecích tužeb. To není život.

Nechcete zbohatnout, jenom abyste si mohli užívat mentálních požitků, abyste získali poznání, uspokojili své ambice, oslnili ostatní a byli slavní.

Nechcete zbohatnout, jenom abyste prokazovali dobro druhým, abyste se obětovali kvůli spáse lidstva, a abyste zažili radost plynoucí z lidumilství a oběti.

 

Chcete zbohatnout, abyste mohli jíst, pít a být šťastní, když nastane doba tyto věci dělat, abyste se mohli obklopit krasnými věcmi, navštívit dálné země, abyste mohli krmit svou mysl a rozvíjet svůj intelekt, abyste mohli milovat ostatní a konat dobro a byli schopni hrát důležitou roli v pomáháni světu najít pravdu.

Pamatujte si, že Substance přeje všem a touží, aby všichni měli plnější život.

Substanci nemůžete přimět, aby někomu přidělila méně, protože je rovnocenně ve všem a hledá bohatství a život.

Inteligentní Substance vám pomůže, ale neodebere něco někomu jinému a dá to Vám.

Musíte se zbavit soupeřivého uvažování. Měli byste tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno.

Nikomu nemusíte nic brát.

Nemusíte bezohledně prosazovat své zájmy.

Nemusíte podvádět nebo někoho zneužívat.

Nikdo pro vás nemusí pracovat za méně, než co mu právem náleží.

Nemusíte prahnout po majetku druhých nebo se po něm dívat s toužebným zrakem.

Nikdo nemá nic, co byste vy nemohli mít, a to, aniž byste to museli komukoliv vzít.

Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři.

To, co chcete, dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít víc, než má nyní.

 

Vděčnost povede vaši mysl způsoby, kterými věci přicházejí a bude vás udržovat v dokonalé harmonii s tvořivým myšlením a ochrání vás před pádem do soutěživého myšlení.

Rovněž víra se rodí z vděčnosti. Vděčná mysl neustále očekává dobré věci a z očekávání se stane víra.

Bud’te vděční. To vás přivede do harmonického vztahu s dobrem ve všem a dobro ve všem bude směřovat k vám.

 

Wallace D. Watles/Jistou cestou k bohatství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *