Přeskočit na obsah

Přijímání rozkvětu

Síla v nás je nám ochotna okamžitě vyplnit i ta nejfanstastičtější přání a zahrnout nás nesmírnou hojností.

Problém je v tom, že nejsme dostatečně otevření, abychom to mohli přijmout. Když něco chceme, naše vnitřní síla řekne: „Uvidíme, budu o tom přemýšlet.“ Okamžitě reaguje a posílá nám, co jsme chtěli. Ale my musíme být připraveni. Pokud nejsme, vrátí se zásilka zpět do skladu nesplněných přání.

Když řekneme rozkvět, spoustu lidí hned myslí na peníze. Ale rozkvět se může týkat mnoha dalších věcí, jako je třeba čas, láska, úspěch, krása, vědomosti, vztahy, zdraví a samozřejmě i peníze.

Pokud jste stále ve spěchu, protože nestíháte udělat všechno, co chcete, budete trpět nedostatkem času.

Pokud máte pocit, že nemůžete dosáhnout úspěchu, žádný se nedostaví.

Pokud pociťujete život jako břímě a je pro vás vyčerpávající, nikdy se nebudete cítit dobře.

Pokud žijete v domnění, že toho moc nevíte a že jste hloupí, než abyste mohli na něco přijít, neokusíte nikdy pocitu napojení na vesmírnou moudrost.

Jestliže cítíte nedostatek lásky a nemáte dobré vztahy s lidmi, budete mít obtíže s přivábením lásky do svého života. Všechny vztahy jsou důležité, protože jsou odrazem našeho vztahu k sobě. Pokud se neustále trestáte pocitem, že všechno je vaše chyba, nebo se cítíte být obětí, přivábíte takové vztahy, které vás v tom jen utvrdí.

A co krása? Všude kolem nás je krása. Prožíváte krásu, které je na této planetě tolik, nebo vidíte všechno jako ošklivé, zbytečné a špinavé?

Lidé si přejí všechno možné, ale dosáhnout hojnosti a rozkvětu znamená to, že si na některé úrovni neumožňujete přijímat. Když jsme lakomí vůči životu, bude život lakomý vůči nám. Když krademe životu, život bude krást nám.

Poctivost je často používaným slovem, ale ne vždy rozumíme jeho skutečnému významu. Je to skutek lásky k sobě samému. Hlavní hodnota poctivosti spočívá v tom, že co v životě dáme, to dostaneme zpátky. Zákon příčiny a následku platí stále, na všech úrovních. Když snižujeme nebo odsuzujeme ostatní, pak budeme i my souzeni. Pokud jsme stále plní hněvu, setkáme se s ním kamkoli vkročíme.

Nemůžeme duchovně vyrůst dokud nepochopíme, že vnější věci mnoho neznamenají, že všechno vychází zevnitř.

Jsme vznešení a nádherní a zasluhujeme si to nejlepší. Tato planeta má dostatek a hojnost všeho. Vše dobré k nám přichází právem vědomí. Když se skutečně milujete, zůstáváte vyvážení a klidní. Jste v bezpečí a vaše vztahy doma i v práci jsou vynikající.

Láska se nikdy nenachází mimo vás, je vždy uvnitř. Když budete víc milovat, budete také lásku přitahovat.

Louise L. Hay/Síla je ve vás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *