Přeskočit na obsah

The Secret – Tajemství jako klíč

TAJEMSTVÍ JAKO KLÍČ K MEZILIDSKÝM VZTAHŮM

„Tajemství znamená, že jsme tvůrci našeho vesmíru  a že každá touha, kterou tvoříme, se v našem životě projeví. Proto jsou naše přání, myšlenky a pocity velmi důležité, neboť se projeví.“

Marie Diamondová

 

Myšlenky mají velkou moc tvořit, když je uvedeme v činnost. Jakémukoli činu musí předcházet myšlenka. Myšlenky tvoří slova, která pronášíme, pocity, které prociťujeme, a naše činy. Činy jsou obzvlášť mocné, protože to jsou myšlenky, které byly příčinou našeho jednání.

Možná si ani neuvědomujeme, jaké jsou naše nejskrytější myšlenky, ale můžeme vidět, na co myslíme, když se podíváme na to, jak jsme jednali. Když chcete v životě něco získat, zajistěte, aby vaše činy nebyly v rozporu s vašimi tužbami. Přemýšlejte o tom, oč jste požádali, a ujistěte se, že vaše činy zrcadlí to, co očekáváte, že obdržíte, a nejsou v rozporu s tím, oč jste požádali. Jednejte, jako byste to získávali. Udělejte přesně to, co byste udělali, kdybyste to získali dnes, a dělejte v životě takové kroky, které budou odrážet to silné očekávání.

„Jak vůbec můžete očekávat, že se někdo bude těšit z vaší společnosti, pokud vy sami se z ní netěšíte? A tak opět říkám, zákon přitažlivosti nebo tajemství vám to přivede do života. Musíte si v tom opravdu udělat jasno. Položím vám otázku a žádám vás, abyste se nad ní zamysleli:

Jednáte sami se sebou tak, jak chcete, aby s vámi jednali ostatní?“

James Ray

 

Když se sebou nejednáte tak, jak chcete, aby s vámi jednali ostatní, nikdy nemůžete nic změnit. Vaše činy jsou mocné myšlenky, a tak pokud sami se sebou nezacházíte s láksou a respektem, vysíláte signál, který říká, že nejste dost důležití, hodnotní či hodní pozornosti. Ten signál bude vysílán i nadále a vy budete vystaveni vícero situacím, kdy s vámi lidé nebudou jednat dobře. Lidé jsou jen účinek. Vaše myšlenky jsou příčinou. Musíte začít zacházet se sebou sama s láskou a respektem, vysílat tento signál a dostat se na tuto frekvenci. Zákon přitažlivosti pak zmobilizuje celý vesmír a váš život se naplní lidmi, kteří vás budou milovat a respektovat.

„Abyste získali lásku…., naplňte láskou sami sebe, až se z vás stane magnet.“

Charles Haanel

 

Důvodem, proč musíte mít rádi sami sebe, je skutečnost, že je nemožné cítit se dobře, když nemáte rádi sami sebe. Když sami sebe vnímáte negativně, blokujete veškerou lásku a veškeré dobro, které pro vás vesmír má.

Musíte změnit své zaměření a začít přemýšlet o všech věcech, které jsou kolem vás úžasné. Podívejte se na všechna pozitiva, která máte.

PŘITAHUJETE TO, NAČ MYSLÍTE.

 

„Je na vás něco nesmírně úžasného. Sám sebe jsem studoval čtyřicet čtyři let.

A někdy se chci políbit! Protože budete muset začít mít rádi sami sebe.

Nemluvím o domýšlivosti. mluvím o zdravém respektu k sobě sama.

a když máte rádi sebe sama, budete automaticky mít rádi i druhé.“

Bob Proctor

 

„Dostáváte přesně to, co cítíte, nikoli jenom to, o čem přemýšlíte.“

Bob Doyle

 

„Všechno  na co myslíme, všechno, co cítíme, vytváří naší budoucnost. Když máte obavy, když se bojíte, tak tím toho do svého života přivádíte ještě více.“

Marci Schimoffová

 

„MILUJTE VŠE, CO MŮŽETE. MILUJTE KAŽDÉHO, KOHO MŮŽETE. ZAMĚŘTE SE POUZE NA VĚCI, KTERÉ MÁTE RÁDI, POCIŤUJTE LÁSKU A ZAKUSÍTE, JAK VÁM LÁSKA A RADOST PŘICHÁZEJÍ – VE ZNÁSOBENÉM MNOŽSTVÍ!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *