Přeskočit na obsah

Karta měsíce

Karta měsíce pro životní číslo:

Součtem data narození zjistíme své životní číslo, kdy součet redukujeme na číslo jednomístné. Pokud dosáhneme výsledku 11, 22, 33, pak tato čísla již neredukujeme. Jedná se o tzv.  mistrovská čísla.

12. 5. 1985/31/4

4. 1. 1952/22

11. 12. 1977/ 29/11

 

Andělé světla/Diane Cooper

Rady andělů na každý den/Doreen Virtue

ANDĚLÉ, BOZI, BOHYNĚ/Toni  Carmine Salerno

životní číslo 1

BOHYNĚ JEDNOTY

„Někdo, koho milujete, na vás právě teď s láskou myslí.“

Pamatujte, že láska není omezena časem ani prostorem. V duchu jste navždy spojeni s těmi, které milujete a na nichž vám záleží. Je pochopitelné, že jste možná smutní, když jste od člověka vám milého odloučeni. Můžete také truchlit a tesknit po milovaném, který vás nedávno opustil a zanechal vás na zemi samotné. Prostřednictvím této karty vám vaši milovaní nechávají pocítit svou přítomnost. Neopustili vás a nikdy vás neopustí, neboť jsou s vámi navždy spojení ve světě ducha. Pouta lásky nemohou být nikdy zpřetrhána.
Vnímejte a přijměte jejich přítomnost, právě teď jsou tu s vámi!

Toni Carmine Salerno

životní číslo 2

NADĚJE

Naděje znamená, že v jisté oblasti vašeho života brzo vyjde slunce.
Andělská moudrost vám připomíná, že váš duch je nesmírně houževnatý a silný, a proto nepřestávejte věřit ve své sny a vize.
Mějte na paměti, že Vesmír chce, abyste měli, po čem vaše srdce touží. A pokud vám to vaši andělé ještě nepřinesli, pak čekají až uvěříte, že si to skutečně zasloužíte.
Udělejte to, co je z vaší strany třeba: ujasněte si, co skutečně chcete. Poté vyšlete pozitivní myšlenky ke změnám, po nichž toužíte a k naplnění vašich přání.
Požádejte o pomoc anděly a oni rozfoukají jiskřičky možností a oživí je.
Naděje je magnetická vlastnost, která do vašeho života přitahuje vše skvělé a krásné.

Diana Cooper

životní číslo  3

ČAS ODEJÍT

„Slunce každý den vychází a stejně je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu. Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu.“

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a strachu. Vaši andělé vás však ujišťují, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

– Uzavření a konec cyklu je blízko
– Vztah nebo situace splnila svůj účel
– Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se
– Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

Doreen Virtue

životní číslo 4

NECH MINULOST BÝT

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, tě unavilo, drahé dítě. Nastal čas, abys ji odložilo. Ponech si pouze lásku a to, co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč.“

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chování, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

~ K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním
~ Vyhýbejte se rutině
~ Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí
~ Odpusťte těm, kdo vám ublížili
~ Odpusťte sobě
~ To nejhorší je za vámi
~ Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací

Doreen Virtue

životní číslo 5

SKRYTÉ POŽEHNÁNÍ

„To, co ti připadá jako problém, je ve skutečnosti součástí tvé vyslyšené modlitby. Brzy porozumíš tomu, jak. Důvěřuj v ochranu nebes a nekonečnou moudrost, která vždy vyslyší tvé modlitby tím nejlepším způsobem.“
Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám pomohli za zdánlivými nesnázemi rozeznat požehnání. Jestli se vám zdá, že jste něco ztratili nebo o něco přišli, vězte, že to muselo odejít, aby to mohlo být nahrazeno něčím lepším. Nemějte obavy o svou budoucnost a neustávejte v modlitbách. Řiďte se božským vedením, které k vám přichází skrze opakované pocity, myšlenky, obrazy a slova.
Jedny dveře se zavírají a druhé se brzy otevřou.
„Jak“ by měl Bůh nejlépe vyslyšet vaše modlitby, nechejte na Něm.
Přestaňte se snažit ovlivňovat neb o předvídat, jak situace dopadne.
Důvěřujte.

Diana Cooper

životní číslo 6

ANDĚL ZNOVUZROZENÍ

„Přestaňte skrývat své pravé já. Nastal čas, aby znovu zazářilo ve své plné kráse.“

Tato karta zrcadlí počátek podivuhodné transformace, která má ve vašem životě právě nastat. Příliš dlouho jste popírali a potlačovali své pravé já, nejlepší a nekonečné. Nyní nastal čas pro vaše pravé já – krásné, nadané a zázračné – aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné přirozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. V příštích dnech a týdnech pocítíte nově nalezený pocit jistoty a nadšení. Přivítejte jej s otevřenou náručí. Poděkujte Bohu a andělům a především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Toni Carmine Salerno

životní číslo 7

ANDĚL JASNOZŘIVOSTI

„Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou teď velmi silné.“

Vaše intuitivní a jasnozřivé schopnosti jsou momentálně velmi silné, což vám umožňuje nahlédnout do podstaty mnoha záležitostí. Andělé vás vyzývají, ať svou pozornost zaměříte především na to, co cítíte a vnímáte mimo své běžné smysly, než na to, co vám bylo řečeno nebo ukázáno. Ve společnosti určitých lidí nebo ve zvláštních situacích, důvěřujte svým instinktům. Instinktivně totiž budete vědět, co je pro vás správné. Bez ohledu na statistiky nebo na to, jak svůdně může něco vypadat, nezdá-li se vám něco v pořádku, tak to ani v pořádku není.

Diana Cooper

životní číslo 8

VĚROHODNÁ INSPIRACE

„Dostal/a jsi výborný nápad, který je odpovědí na tvé modlitby. Nápad je uskutečnitelný a můžeš mu důvěřovat. Můžeš na něm začít pracovat s vědomím, že jsme neustále po tvém boku. Požádej nás o naši podporu a pomoc ve všem, co se týká jeho uskutečnění.“

Tato karta naznačuje, že potřebujete více možností k tvůrčímu vyjádření. Andělé vás vybízejí, abyste je hledali jak u sebe doma a ve volném čase, tak ve své práci. Pusťte se například do psaní, malujte, hrajte na hudební nástroje, věnujte se nějaké řemeslné tvorbě, pěstujte květiny nebo alespoň změňte interiér svého domova. Vůbec nezáleží na tom, zda bude vaše dílo prvotřídní. Záleží pouze na tom, že svému vnitřnímu umělci poskytnete radost z neomezeného projevu.

– Pusťte se do projektu, který jste odkládali. Má smysl
– Zapište se do nějakého kurzu tvůrčí činnosti, například fotografování nebo tance
– Vaše životní poslání, stejně jako smysluplná profese. se vám zjeví právě prostřednictvím tvůrčí činnosti, kterou si nyní neumíte ani představit. Proto si nyní nelamte hlavu tím, co jer vaším životním úkolem a pokračujte dál v započaté cestě.

Doreen Virtue

životní číslo 9

ROZHODNUTÍ

Když se bojíte učinit nějaké rozhodnutí, vaše mysl se snaží ovládnout váš život. Výsledkem jsou rozhodnutí z pozice vašeho ega.
Vaši andělé vám radí, abyste zhodnotili a zvážili všechny možnosti, pustili celou záležitost z hlavy a vybrali si to, co ve svém srdci cítíte jako správné a co vám způsobí největší radost.
Nenechte se však unášet bláhovými popudy a svěřte situaci Božské inspiraci.
Rozhodněte se pro nejvyšší dobro. Mějte na paměti, že když něco neslouží vašemu nejvyššímu dobru, neslouží to určitě ani nejvyššímu dobru těch kolem vás. Proto se zbavte falešných pocitů odpovědnosti za druhé a rozhodujte se moudře.
Zklidněte se a nalaďte se na své vyšší já. Požádejte své anděly o vedení a pomoc. Poté se ze stavu hlubokého vnitřního klidu spontánně a s lehkostí rozhodněte.

Diana Cooper

životní číslo 11

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

„Tvým životním posláním je sloužit způsobem, který přináší velikou radost tobě i druhým. Neměj obavy a namísto toho se, naše milé dítě, soustřeď na to, abys žilo opravdově, a tvé poslání si tě najde samo.“

Tato karta vás chce uklidnit, že není třeba podstupovat žádné extrémní kroky, abyste své životní poslání rozpoznali. Netrapte se nad rozhodováním, jakou profesi zvolit, aby vás bavila a ještě vám vydělala hodně peněz. Neplýtvejte energií tak, že byste zkoušeli různé profese a zaměstnání. Namísto toho jen jednoduše jděte cestou svých snů, využívejte při tom svých talentů a následujte směr, který vám ukazuje touha vašeho srdce. Nechť vás na této cestě vede záměr přinášet radost sobě i druhým. Vaše životní poslání nemusí být jasně definováno a pojmenováno. Životní poslání je proces, nikoli kategorie.

~ Odevzdejte všechny své obavy ohledně peněz a své práce Bohu a jeho andělům
~ Jste na dobré cestě k naplnění svého životního poslání
~ Soustřeďte se vždy jen na příští krok a své obavy z budoucnosti odevzdejte andělům
~ To, čím se právě zabýváte, je součástí vašeho životního poslání

Doreen Virtue

životní číslo 22

ODPUŠTĚNÍ

Andělská moudrost vám připomíná, že problematičtí lidé a situace vám byly seslány jako vaši nejvýznamnější učitelé. Bez nich by vaše duše nemohla růst.
Radí vám, abyste se oprostili od pocitů zranění, zášti a hněvu minulosti.
Když odpustíte druhým i sobě, vaše karma je v záznamech vaší duše automaticky vymazána a vy se můžete radovat z lásky ve svém srdci a z lehkosti ducha.
Požádejte anděly, ať vám pomohou rozpustit vaše pocity ublížení, zlosti a viny. Sejmou z vás vaše břemena.
Když milujete bezpodmínečně, není co odpouštět. Láska je dávání, takže otevřete své srdce a dávejte lásku.

Diana Cooper

Životní číslo 33

ANDĚL NASMĚROVÁNÍ

„Brzy získáte obnovený pocit vnitřního vedení, nasměrování a smyslu.“

Poslední dobou jste možná cítili ztracení, zmatení a nejistí ohledně toho, kterým směrem se vydat. Anděl nasměrování zachytil vaše tiché volání o pomoc a je zde, aby vás vedl na cestě, již se vaše duše zvolila. Zavřete na chvíli oči a vnímejte, jak se uzdravující, uklidňující a očistné světlo vycházející ze středu vašeho srdce rozprostírá po celé vaší auře a vytváří kolem vás prostor plný duhového světla. Představte si, jak na nádherné zlaté cestě obklopené svěžím porostem květin a stromů, míříte za horizont směrem ke slunci. Zlatá cesta symbolizuje vaši pouť tímto životem, zatímco slunce je odrazem vlastní duše, která je vaším světlem. Přestaňte se pokoušet všechno vyřešit a jednoduše věřte, že jste vždy na té správné cestě, ať už to víte jistě, či nikoli. Každý den se chvíli věnujte meditaci zlaté cesty a svěřte se do rukou Andělu nasměrování. Brzy získáte nový pocit správného směru a smyslu. Důvěřujte a milujte!

Toni Carmine Salerno