Přeskočit na obsah

3. den narození

Kamarádství

Pod vlivem této vibrace můžeme najít lidi mentálně zdatné, optimistické, přímočaré, inteligentní. Projevují se originálním způsobem myšlení, spoustou nových nápadů, jsou nadaní pro práci v týmu. Rychle navazují kontakty, jsou velmi komunikativní, rádi vyměňují své myšlenky a nápady, oplývají vynikající vyjadřovací schopností.
Těmto lidem je cizí nečinnost, jsou neustále v pohybu, jsou rádi středem pozornosti a také je ve společnosti nepřehlédnete (obzvláště pokud je v datu přítomna pětka). Jsou schopni pracovat na více projektech najednou. Většinou se vyskytuje vztah k umění, bezpochyby v nich dřímá umělecký talent. Lidé pod vlivem čísla tři jsou velmi přitažliví, nepřehlédnutelné  osobní kouzlo a šarm. Milují cestování, rádi poznávají a studují, stále vyhledávají nové informace a podněty.
Ve vztahu potřebují jistou míru nezávislosti.
Pokud se projeví negativní vliv tohoto čísla, jsou to lidé nervní, hyperkritičtí, plni výčitek, manipulativní, mohou trpět depresivními stavy a snadno podlehnou vlivu ostatních, často mění své názory (někdy dle potřeby a na základě dané situace).
Uplatní se v oblastech, kde mohou využít svoji schopnost komunikace a společenské angažovanosti, tvůrčí potenciál.

Známé osobnosti narozené 3. dne :
Milan Lasica, Waldemar Matuška, Ludvík Ráža, Leoš Janáček, Franz Kafka, Tomáš Baťa, Mel Gibson, Eddie Murphy, Tom Cruise, James Brown
Jiřina Bohdalová, Klára Vytisková, Jana Švandová, Eva Jurinová, Olga Scheinpflugová, Roseanne, Maria Callasová, Josephine Bakerová