Přeskočit na obsah

Karmické číslo 11

Zkušenosti a situace, které vyplouvají na povrch s karmickou vibrací jedenáctky se dotýkají duchovní stránky a oblasti našich citů, vztahů a spolupráce, způsobují různé otřesy a citové výlevy, frustrace a jsou následkem naší minulosti. Tato období a události mohou být velmi bolestné. Je důležité najít rovnováhu, změnit úhel pohledu, pochopit, co je skutečné a co je výplodem naší mysli, co si jen namlouváme.
Jedenáctka je vibrací nadsmyslového vnímání, vysoké intuice a kreativity, síly a energie. Tyto schopnosti je třeba využívat. Pomocí intuice je možné ujasnit si své postoje, závislosti na názorech druhých lidí. Úkolem této vibrace je převzít odpovědnost za svůj život, objevit vlastní soběstačnost a překonat svoji nejistotu, neústupnost a vzdorovitost, pocit o své nedostatečnosti a navždy se vypořádat se zátěží minulosti. Poté se jedenáctka objeví ve světle laskavosti a úžasné inspirace.

Je třeba přijmout zodpovědnost za svůj život! Veškeré situace a události, které k nám přicházejí a objevují se v našem životě, si žádají uzdravení a očištění a především uvědomění si a pochopení. Jde o následky našich počinů, způsoby myšlení a chování v době dávno minulé, v předchozích inkarnacích, nebo jsou příčinou našich způsobů v životě přítomném. Je třeba si uvědomit, že naše veškeré myšlenky a činy jsou semínka našeho dalšího života nebo situací, které nám do života přijdou.