Přeskočit na obsah

Karmické číslo 7

Sedmička je číslem duchovního vývoje a růstu. Jedinci s tímto číslem v datu budou formou různých zkušeností, změn a nenadálých, nečekaných situací, které nás mohou emocionálně velmi ranit, směrováni právě k nalezení své duchovní podstaty a uvědomění, poznání, důvěře v sebe i ostatní a upřímnosti ve svých citech a pocitech. Tyto situace se pravděpodobně vynoří v oblasti partnerských a mezilidských vztahů a zdraví, jako i profese, což samozřejmě platí i pro období, kdy procházíme osobní či devítiletou vibrací tohoto čísla. Sedmička je náchylná k nehodám, častým zraněním.

Mnozí z těchto jedinců se ocitnou na poli léčitelství a alternativní medicíny. Mohou býti skvělými rádci a posluchači, jsou schopni hlubokého pochopení. Meditace a různé relaxační techniky jsou skvělými pomocníky jak pro nositele tohoto čísla, tak v období sedmičkových osobních vibracích.
Přítomnost sedmičky v datu, či prostřednictvím osobních vibrací, nás učí naslouchat svému nitru, učí nás poznat a pochopit, že vše je uvnitř nás. Pokud zklidníme mysl a začneme naslouchat svému nitru, své intuici, dokážeme se dostat a budou nám odkryta ta nejkrásnější a nejhlubší místa naší Duše.

Je třeba přijmout zodpovědnost za svůj život! Veškeré situace a události, které k nám přicházejí a objevují se v našem životě, si žádají uzdravení a očištění a především uvědomění si a pochopení. Jde o následky našich počinů, způsoby myšlení a chování v době dávno minulé, v předchozích inkarnacích, nebo jsou příčinou našich způsobů v životě přítomném. Je třeba si uvědomit, že naše veškeré myšlenky a činy jsou semínka našeho dalšího života nebo situací, které nám do života přijdou.