Přeskočit na obsah

Životní cesty

Číselné vibrace v sobě nesou celou řadu cenných informací o naší osobnosti i o směru životní cesty, o našich talentech a schopnostech. Jejich vzájemný soulad či nesoulad ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i osobní vztahy. Můžeme tak mnohem smířlivěji a s tolerancí přijmout chování našich blízkých a všech lidí, s kterými máme tu čest se potkat.

Výpočtu svého životního čísla dojdeme následující cestou:

Příklad 1:

6. 9. 1973 =  6 + 9 + 1 + 9 + 7 +3 = 35

Dále součtem těchto čísel 3 + 5 = 8

Životním číslem tohoto dne narození je tedy č. 8

Příklad 2:

19. 6. 1968 = 1 + 9 + 6 + 1 + 9 + 6 + 8 = 40

Životním číslem v tomto případě je 4.

Toto životní číslo je umocněno nulou, které zesiluje vibraci č. 4.

Příklad 3:

29. 7. 1964 = 2 + 9 + 7 + 1 + 9 + 6 + 4 = 38

Dále pokračujeme součtem 3 a 8 a dostáváme se k číslu 11, které již nadále neredukujeme. Je číslem mistrovským, které má svoji vlastní cestu.

Životním číslem tohoto dne narození je č. 11.