Přeskočit na obsah

Životní číslo 11

Kreativita a sebedůvěra

Tato vibrace je symbolem vysoké hladiny intuitivního vnímání a neustálého toku inspirace, tvůrčích schopností. Jsou schopni vnímat krásu, oplývají mnohostranným nadáním a umění velmi přesně odhadnout situaci. Velmi častým rysem je zde vztahovačnost, nedůvěra ve své schopnosti a obavy z vnějšího světa. Úkolem jedenáctky je nalézt zpět ztracenou důvěru v sebe i ostatní, schopnost vyjádřit své pocity i názory, naučit se rozlišovat skutečnost od svých představ a nalézt solidní a trvalou rovnováhu. Tito jedinci jsou příliš kritičtí k sobě i druhým lidem, občas vyvolávají problémy tam, kde žádné nejsou. Ukrývají se do svého světa tajemství, představ a především obav a předsudků. Dvě jedničky značí silné ego, míru nezávislosti a touhu vyniknout. Tito jedinci mohou prosazovat svoji vůli všude, kde to je možné. Orientují ve všech možných oborech, spektrum jejich znalostí je velmi dalekosáhlý, nedosažitelný. V mezilidských vztazích jsou nepoddajní, velmi zranitelní a přecitlivělí se sklony k výčitkám, toužící po pochopení a úctě.
Jedenáctka, která objeví svůj potenciál uspěje ve vedoucím postavení. Svůj zájem směřují k alternativnímu stylu života, k činnostem spojených s přírodou a v oblasti psychologie,  duchovní a esoterické. Úkolem tohoto čísla je povznést se nad problémy své vlastní a být druhým oporou, léčitelem, vyjádřit svou kreativitu a  úžasné schopnosti, kterými bezpochyby oplývají. Bývají výbornými řečníky, spisovateli a žurnalisty pro svůj přehled, výborné slovní i písemné vyjadřování. 
Karmická vibrace tohoto čísla přináší do života mnoho zkoušek, které je nutné zdolat, překonat a pochopit.