Přeskočit na obsah

Životní číslo 2

Spolupráce a rovnováha

Dvojka by se měla naučit najít rovnováhu mezi svými vlastními potřebami a zodpovědností, s potřebami druhých lidí, rovnováha mezi braním a dáváním. Jsou to lidé velmi mírní, soucitní a vždy ochotni vyjít vstříc ostatním. Neradi tráví svůj čas o samotě, je zde velká potřeba žít ve společnosti a je pro ně velmi důležitý vztah založený na vzájemném porozumění, z kterého čerpají důvěru. Jedinci ochotni ke spolupráci s diplomatickými schopnostmi, iniciativu raději přenechávají aktivnějším jedincům a dokáží být oporou. Ve své práci by měli využívat svého daru a to intuice. Naučit se říkat ne. Jsou jemní, skromní a oplývají zvláštním kouzlem.
Vyvarovat by se měli pocitu podřízenosti, potřeby druhých stavět nad své vlastní. Přílišná zranitelnost, výkyvy emocí, nerozhodnost.
Vynikají v oblasti, kde je třeba pomáhat druhým lidem, kde se cítí nápomocní. Ve zdravotnictví, sociálních sférách, psychologové a terapeuti.