Přeskočit na obsah

Životní číslo 7

Důvěra a otevřenost

Sedmička vnáší svému nositeli vnitřní hloubku, přemýšlivost a uzavřenost. Jsou to osoby nedůvěřivé a opatrné, jejich úkolem je najít sebedůvěru a víru v druhé lidi i sebe sama. Mohou propadat představám o své nedostatečnosti a obavám ze zahanbení a zrady, odmítnutí. Oplývají smyslem pro humor s jistou dávkou sarkasmu a to i vůči vlastní osobě. Jsou společenští s komediálními prvky. Velký smysl pro detail, postřehnou věci ostatním naprosto skryté. Mají vyvinutou silnou intuici, jsou soucitní a chápaví vůči problémům druhých, skromní a nechybí jim důvtip. Jsou upřímní ve svých názorech a dokáží se postavit na stranu práva zcela otevřeně a podle svého přesvědčení, přítomen velký smysl pro spravedlnost. Nutností pro tyto jedince je pobyt v přírodě, kde čerpají energii. Vztah k přírodě a zvířatům.
V mnoha případech se projevuje nedůtklivost, zaměření do svého nitra a neproniknutelnost, z čehož plyne nedorozumění s ostatními, vzájemné nepochopení. Občas propadají melodramatickému jednání, výbušnosti a přítomné mohou být sklony k intrikám a pomstě, sklony k závislostem. karmický vliv čísla přináší nutné zkoušky a to v oblasti vztahové i materiální. Zkoušky, které jsou nutné pro další vývoj této duše.
Jsou to citliví jedinci s léčitelskými schopnostmi. Časté je filosofické zaměření, oblast práva a soudnictví, zdravotnictví.