Přeskočit na obsah

Životní číslo 9

Moudrost a vědomí

Devítka je symbolem moudrosti, pochopení a účasti. Úkolem devítky je přinášet své nabyté znalosti a poznání ostatním, naslouchat moudrosti svého srdce, inspirovat a motivovat ostatní svým příkladem. Proto by měli dbát na to, aby se v životě řídili tím, co hlásají. Hlavním rysem tohoto čísla je určité napojení na vyšší sféry, velmi silná intuice a pochopení vyššího smyslu života a zákonitostí. Jsou to lidé velmi ohleduplní, chápající a velmi často berou na svá bedra odpovědnost za druhé lidi. Devítka obsahuje atributy všech předchozích čísel, proto je číslem velkých možností, schopností. Patrná je zde analytická mysl, filosofická povaha a fyzické dispozice. Pro devítku je nejdůležitější život v pravdě a na morálních principech. Pro své postoje a chápání světa bývá mnohdy druhými nepochopená, ba i zatracovaná.
Sklony k iluzím a ideám, náladovost a netolerance, obavy a přehnaná péče a odpovědnost.
Uplatnění nalezne ve všech oblastech pro svůj velký potenciál a mnohostranné nadání, ve vědě, technice, poradenství a školství.