Přeskočit na obsah

Numeroskop měsíce 2014

Únor 2014

Poselství druhého měsíce nového roku zaznívají tóny již projitých období, v myšlenkách a vzpomínkách se navracíme k událostem jarních dní a to zejména májových, přičemž se rovněž zobrazují výjevy doprovázeny melodií dní padajícího listí. Cosi touží po znovuobjevení, vyjasnění, cokoliv, co žádá konečného verdiktu a rozřešení. Ledové plochy se prolomí, duše očistí a duch získává na síle. Únorové šlépěje patří vizionářkám, na intelekt bohaté devítce v symbióze s pronikavostí sedmičky a energickou vlnou pětky. Číselní vládci a věrní nohsledi třímají ve svých državách pochodně, které osvětlují klikaté cesty a zákoutí, nahlížejí bedlivým a vnímavým zrakem do míst utajovaných a záměrně skrývaných, uvnitř i vně. Obdarovaní duchem prozíravým odvážlivě a snaženlivě, s nadějí a vírou snímají růže brýle zaslepeným, masky tomu, kdož své kroky klade v bohapustých nížinách i blýskavých chrámech a palácích své mysli prosté milosrdného ducha. Hloubavá a pronikavá mysl vidí, slyší. Učíme se číst mezi řádky a hledat za oponou, odkrývat nabízená klamstva, mocenská i svá vlastní, jenž v područí sedmičky budou v tomto roce stále zřetelnější. Přicházející měsíc tluče bojovně na brány s vervou pětky a vzpurností sedmičky, ta však ve své nevyzpytatelnosti a lsti píše scénáře pro bravurně sehrané komedie a bohužel i lidské tragedie, valí vpřed bludné balvany. Rádoby jasné, jasné není …

S devítkou i ostatními numerickými pochopy hledíme skutečnostem a sobě do tváře, a pokud skutečně chceme, nacházíme nespočet náznaků a odpovědí, jež jako jeden vedou k zodpovědnosti a odpovědnosti, promyšlenému postoji, konečné vizi devítky.

Vzdušná a energická korporace tohoto měsíce poukazuje na důležitost poznání sebe sama a zkušeností, možnosti vzletu a rozletu, které bezpochyby náležejí pětce. Pružná, všehoschopná esence, jenž uzavírá jedny vrátka, aby vzápětí nastevřela okno všemu, co se jeví býti inovativní, pokrokové, interesantní. Esence, jenž obdivuje vize a filosofii dávnověku, originální vhled, ignoruje či prostupuje stavby zkostnatělé a prohnilé. Jestliže se protnou nitky těchto výše zmíněných vibrací, mohou se nás dotknout různé nepokoje, vnitřní bouře a touhy doposud vzdálené možnostem. Vydáváme se na cesty, skutečné i mentální, odkrýváme dávná moudra, jenž dosahují nové hodnoty a lesk, nabíráme nových poznatků a studií, nečekaných rozuzlení i všudypřítomných ukazatelů překračující hranice běžného chápání a v duchu Velekněze z tarotů.

Mozaika zapadá s poslední částí, proces je uzavřen. Král zemřel, ať žije král …

Leden 2014

Nový počátek roku přichází s královským pokynutím a veškerými díky roku předešlému, v bujarosti a veselí, v klidu své domoviny, každý dle svého uvážení a možností. Společně však vstupujeme a spočineme v novém období, novém cyklu. Období, kdy se vydáváme na nové cesty, obohaceni zkušenostmi a prožitky, jeden s novým předsevzetím a očekáváním, druhý veden vírou v osnovu vyšší instance. Nový vládce v trůnu sídlí, jehož žezlem jeví se čtveřice a to síla, ambice, ego a odvaha. Jakoby s novým rokem zavládla mladistvá esence plna nadšení i euforie, snad i buřičská odvážlivost mládí a vzpoura všemu zakotvenému. Jednička je duchem tohoto měsíce a tím tedy snaha, touha a chtíč chopit se příležitostí, získat, bádat a rozšiřovat své obzory. Vykročit směle s nezaměnitelným entuziasmem své vnitřní říše. Duší této esence je mistrovský sbor pod taktovkou jedenáctky a dvaadvacítky, jejichž poselství tkví v melodii poznávání doposud skrytého či pootevřeného, hlasité promluvě oduševnělosti a hledání tam, kam káže vnitřní tón. Sluhové zmíněného vládce jeví se býti rozporuplní. Jedním cloumá vášeň a touha sledovat ono zvolávání, ať to stojí, co to stojí, druhý jest usměrňující a zakořeněn v tradici, neoblomný a konzervativní, další s pochybenstvím a i přesto zmítán zvědavostí, v neposlední řadě i ten z našeptávačů s falešnými úmysly (rozuměj mysl a strach kalící vody touhy, cíle a bytostného snu). Pokud toužíme vykročit k vytčeným obzorům i do netušených dálav, mějme své záměry čisté a jasné, posbírejme obrody, sil i odvahy, a především naslouchejme svému hlasu z vnitřních komnat, jenž skrývá to největší bohatství. Avšak i připraveni podvolit se pokorně hlasu „vyššího“ a s vírou, že vše má svůj čas, smysl, své místo v našem životě, čehož se nelze vzdát ani pominout.

Karmické vlny tohoto období, koneckonců i celého roku, aranžují své plány, jejichž branami je nutno a záhodno projíti. Překvapivé (ač možná tušené) situace, milé „náhody“ i tíživé momenty vkládány do cesty jsou, aby byly pochopeny, přijaty a tím zdolány. Nové expozice a různá podobenství, jež coby loučí a lampou jeví se. Stále jsme na cestách, stále se učíme a tento měsíc není výjimkou. Máme však neopakovatelnou příležitost klestit si cestu rázně, s pevnou konstrukcí svých představ a energií jinocha, jenž se nezalekne prvního strašáka na stezce.

Jednička je Mág, kouzelník a tvůrce, jehož přivítejme ve svém království, staňme se strůjci a mistry svých dnů. V tom tedy tkví i mé přání Vám do nového roku: „Odvahu překonat překonávané, tančit v lehkosti s rytmem osudových bubnů a řeči své vlastní archy, kterouž jsme doposud opomíjeli. Krásný nový rok, porozumění všeho dějství a všudypřítomnou pokoru Životu!

 

V úctě Andrea