Přeskočit na obsah

Numeroskop roku 2013

Číselná esence tohoto roku se při prvním pohledu nese v duchu primární dvojky, která je vždy symbolem dvojice či širšího společenství. Vlastností nuly, která leží ihned za citlivou dvojkou, jen zvyšuje vibrace tohoto čísla. Tento tandem tedy představuje hloubku našich citů, emocí, přibližuje nás více ke spolupráci mezi lidmi. Dá se říci, že tato dvojice nás učí a různými způsoby vede k vzájemnému pochopení, přiblížení se jeden k druhému, větší citlivosti a soucitu s potřebnými i sebou samými. S počátkem nového století se energie přemístily od silného, inovujícího a mnohdy sebestředného Já v podobě jedničky, k mírné a intuitivní dvojce, představitelce pomoci, podpory a něhy. Není proto s podivem, že na svět přicházejí bytosti obdařeny intuicí a senzitivitou, bytosti se srdcem na dlani a schopností milovat bez předsudků.

Každé číslo a jeho vibrace se však nesou v duchu pozitivní i negativní energie. Vždy je v rukou každého jednotlivce, v jakém pojetí dokáže využít nabízejících se energií. S dvojkou se tedy můžeme častěji setkat s emočními výkyvy, stresujícími faktory a vlastnostmi, ke kterým patří žárlivost a citová manipulace. Dalším z úkolů této kombinace je umět pojmenovat své vlastní potřeby a naučit se říkat ne, pokud je to v souladu s naším cítěním, nalezení své vnitřní harmonie.

Dalším elementem tohoto roku je třináctka, jíž můžeme redukovat na číslo čtyři. Samotná třináctka je číslem transformace, přerodu ba i radikálních změn a zásahů. Vibrace tohoto čísla patří k vysoce kreativním, kdy se kvality jedničky a trojky vzájemně dobře doplňují, souhrnná čtyřka pak napomáhá praktickému a hmatatelnému ztvárnění nápadů a tvůrčí inspirace. Tato číselná esence však přichází s nádechem nízké sebedůvěry a vnitřní nejistoty, poukazuje na okovy, hranice a omezení, které jsme důkladně vystavěli ve své mysli na základě prožitých zkušeností.  Nalezneme-li dostatek víry v sebe sama a své schopnosti, dokážeme onu propast překročit, zdolat, oprostit se od pout a dojít znamenitého pokroku. Jedním z cílů této číselné konstelace je najít vlastní hodnotu a projevit se v plné síle, s odhodláním a využitím darů, které nám byly dány do vínku. V tomto ohledu budeme stále a znovu procházet různými zkouškami a nástrahami, dokud tento úkol nesplníme. Po stabilitě toužící čtyřka zakymácí nejednou stavbou, která nestojí na pevných základech a to zejména ve vztazích, které náležejí vibraci čísla šest.

V samotném součtu celého roku se dostáváme k souhrnnému číslu, kterým je harmonii milující šestka, představitelka lásky a krásy, dotýká se především vztahů a rodiny. Tato číselná společnost vytváří prostředí vhodné k navazování nových či upevňování dosavadních vztahů, cestám po stopách předků a rodinných kořenů, k pomalým a důsledným krokům v našem konání. Ocitáme se na pomyslném rozcestí, před možnostmi volby, ať již na poli vztahovém či profesním. Čtyřka se šestkou vytváří živnou půdu pro otázky ohledně financování, spoření a pojištění, investicím ohledně zkrášlování a rekonstrukcí zázemí i vnějšího prostředí. Změny se mohou dotýkat zdravotnictví a školství a těch oblastí, které jsou spojené s dětmi i starší generací. Čtyřka svírá v rukou pomyslné žezlo, je symbolem tarotového Císaře, změny se tedy mohou týkat i politické sféry, což bylo patrné již na samém počátku tohoto roku. Zároveň se nabízejí tendence změnit způsob životního a osobního stylu, jelikož čtyřka je velmi úzce spjata se způsoby stravování, zdravotní otázkou, zemí, šestka pak poslouží jako ekologicky zaměřený činitel. Stále více jsme přibližováni k uctívání darů Matky Přírody, pochopení, že právě ona je naší živitelkou a pomocníkem, zdrojem blahodárné energie, kterou můžeme využít ve prospěch nás všech. Otázkou však je, jakým způsobem uchopíme tyto možnosti a nabídky…

Andrea