Přeskočit na obsah

Modlitba

„Bože, zde jsem, Tvůj služebník. Využívej mne takovým způsobem, abych se pro někoho stal prostředníkem požehnání.“

„Měj trpělivost se svými bližními,

pomáhej nemocným, těm, jež jsou postiženi, navštěvuj ty, jež jsou zavřeni doma,

čti těm, jež ztrácejí zrak, snaž se utěšit ty, jež ztrácejí naději;

projevuj bratrskou lásku, neztrácej víru v Pána a v lásku, která překoná všechny překážky.

Snažíš se uspokojovat své sobecké potřeby, nebo bys raději byl prostředníkem požehnání pro druhé?

Nechť  tvojí modlitbou je – Smilování Pane. Měj smilování s mými slabostmi a tvým prostřednictvím mi dej potřebnou sílu!“

*    *    *    *    *    *

Edgar Cayce

*    *    *    *    *    *

Láska vyvěrá ze srdce, je to laskavost a skutečná dobrá vůle vůči všem lidem.

*    *    *    *    *    *