Přeskočit na obsah

Cesty mysli

„To, s čím se nesrovnáme sami v sobě, potkáme jako osud“

Carl Gustav Jung

„Abychom se naučili trpělivosti, musíme se téměř tak cvičit, jako když se učíme hudbě, zatím však skoro vždy jsme nepřítomni, když učitel přichází.“

John Ruskin

„Buďme potichu, ať slyšíme, co nám šeptá Bůh.“

Ralph Waldo Emerson

„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, vydám se třebas pěšky na cestu a budu klopýtat šílenstvím, abych ho nejdříve přinesl druhým. A nebudu si svého Boha zotročovat. A budu živ z toho, co dává druhým. Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš.“

Antoine de Saint-Exupéry

„Mluví-li se o někom, ať už jakýmkoliv způsobem, tu jaksi se duše ztotožňuje s tou osobou a bere veškeré ty vlastnosti o kterých se mluví na sebe. A tím se poskvrňuje vlastní duše a přitahuje ony vlastnosti k sobě a stává se jimi.“

„Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel.“

František Drtikol

„Bůh stvořil svět a dal mu dokonalý řád – a kdo zavedl neřád, byl člověk obdarovaný svobodnou vůlí.“

Radovan Lukavský

„Když toužíš po lásce, dávej lásku.

Když chceš mít přítele, buď přítel.

Když chceš milosrdenství, buď milosrdný.

Když toužíš po kráse, zkrášluj svět kolem pro druhé,

protože tohle je zákon, nejen dobrá věc, ale zákon“.

Edgar Cayce

„Všechno co prožíváš dnes, je výsledkem tvých včerejších rozhodnutí.“

Deepak Chopra

‎“Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.“

Sri Chinmoy

„Vše, co si myslíte a vše, co děláte, má nějaký důsledek, a tyto důsledky posléze tím či oním způsobem zakoušíte. Všichni lidé jsou zcela zodpovědní za své činy, i když za ně zodpovědní být nechtějí.“

Don Miguel Ruiz

„Ty největší pravdy, stejně jako ty nejprostší a nejkrásnější věci, jsou zdarma. Za žádné peníze na světě si nekoupíte kouzlo oparem zahalených stromů, západ slunce ani duhový třpyt, který se míhá na zčeřené hladině majestátního jezera. Díváme se na svět skrze vznešenost stvoření a projevů této vznešenosti jsou tisíce – od úsměvu na dětské tváři po motýla na stéble trávy. Tímto způsobem bychom měli prožívat svůj život.“

Carlos Barrios

„Když ztratíte spojení se svým vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Když ztratíte spojení se svým já, ztratíte se ve světě.“

‎“Může vás milovat celý svět a přesto vás tato láska neučiní šťastnými. Šťastní budete tehdy, když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru. To je láska, která dokáže zázraky, která všechno mění.“

Eckhart Tolle