Přeskočit na obsah

Sweet Harmony

Myslím, že bych mohla něco vzkázat, protože vidím mnoho lidí, kteří si stěžují a cítí se špatně, jsou v depresích a jsou negativní. A kdybych jim měla dát nějakou radu, řekla bych:
„Začněte říkat DĚKUJI.
Máte střechu nad hlavou, máte šaty, snědli jste tolik malých chlebů, že byste s nimi mohli naplnit celý dům.
Matka Země vás krmila rostlinami, ovocem, šťávami, zvířaty, rýží, medem.
Dostávali jste toho doposud hodně, měli jste učitele, rodiče, máte přátele.
Můžete chodit, dýchat, cítit, kolem sebe máte krásu.
Když se podíváte na své tělo, co pro vás dělají vaše plíce, co pro vás dělá vaše srdce…
A nepotřebujete nic k tomu, abyste jen tak poseděli a byli živí, tak za to PODĚKUJTE. To je velký dar od Matky Země a Velkého Ducha.
JSTE ŽIVÍ. UCTÍVEJTE SVŮJ ŽIVOT. A BUĎTE ŠŤASTNÍ.“
Alicia Hamm – šamanka tradice kmene Lakotů a Hopiů
* * *

‎“Pokud dokážeme opravdu důkladně pochopit, co nám síla přesvědčení vycházejícího ze srdce říká o okolním světě, zásadně nám to změní život. Budeme tvořit svou vlastní realitu a nebudeme už bezmocnými oběťmi záhadných sil, jež nevidíme a jimž nerozumíme.
Musíme ale pochopit nejen to, jak naše přesvědčení promlouvají k vesmíru, ale také to, jak můžeme tuto konverzaci usměrnit tím, že změníme přesvědčení. Až se nám to podaří, pak budeme skutečně programovat vesmír – a vše to začíná s pochopením tří oddělených, ale souvisejících prožitků, jež známe jako MYŠLENKU, POCIT A EMOCI.“

Gregg Braden

‎“Vaše reakce jsou klíčem ke krásnému životu. Naučíte-li se ovládat své vlastní reakce, můžete změnit svůj život.
Jste zodpovědní za důsledky všeho, co si myslíte, co děláte a cítíte.
Svůj osobní sen řídíte tím, že činíte rozhodnutí. Musíte si uvědomovat, zda se vám líbí důsledky vašich rozhodnutí. Jestliže se vám důsledky líbí, pokračujte v tom, co děláte. Jestliže se vám nelíbí, co se děje ve vašem životě, snažte se zjistit, co tyto důsledky způsobuje. Jedině tak můžete změnit svůj sen.“

Don Miguel Ruiz