Přeskočit na obsah

Léčení citového těla

LÉČENÍ CITOVÉHO TĚLA

„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“

Chceme-li vyléčit citové tělo, musíme otevřít rány, vyčistit, namazat hojivým lékem a zavázat, dokud se nezahojí.

Jak tyto rány otevřeme?

 

 

Použijeme pravdy

Naše rány jsou jsou skryté pod fasádou lží, které jsme si sami vytvořili, abychom rány chránili. Své rány můžeme vyléčit jedině tehdy, když se na ně podíváme očima pravdy.

Pravdu musíme říkat především sami sobě. Když si nic nenalháváte, vidíte všechno takové, jaké to je, nikoli takové, jak byste si přáli, aby to bylo. Pravda v tomto světě je relativní, neustále se mění, protože žijeme ve světě představ. Skoro všechno v tomto světě představ je lež. Proto radím svým žákům, aby se řídili třemi základními pravidly:

„Nevěřte mi“

Nevěřte mi a myslete sami za sebe. Věřte jen tomu, co má smysl a co vás činí šťastnými. Věřte tomu, co vás vede k osvícení. Já jsem zodpovědný za to, co říkám, ale nejsem zodpovědný za to, jak to chápete. Každý z nás žijeme v naprosto jiném snu. To, co je pravda pro mě, nemusí být pravda pro vás.

„Nevěřte sami sobě“

Nevěřte lžím, které si sami nalháváte – lžím, které jste si sami nevybrali, lžím, které vám byly vštěpovány v dětství. Nevěřte sami sobě, když si říkáte, že nejste dost dobří, že nejste dost silní, že nejste dost inteligentní. Nevěřte, že si nezasloužíte štěstí a lásku. Nevěřte, že nejste krásní. Nevěřte ničemu, co vám přináší bolest a utrpení. Nevěřte svému vlastnímu dramatu.

Otevřte své srdce a dobře poslouchejte. Teprve když slyšíte, co vám radí, učiňte rozhodnutí.

„Nevěřte nikomu“

Nevěřte druhým lidem, protože stejně pořád lžou. Až se zbavíte emočních ran, až nebudete mít potřebu věřit druhým lidem jen proto, aby vás uznávali, uvidíte všechno jasněji. Uvidíte, co je černé a co je bílé, co existuje a co neexistuje.

Nevěřte druhým lidem, protože využívají vaší vlastní hlouposti proti vám. Nejdůležitější je váš vlastní názor, nikoli názory druhých lidí. Nikomu nic nedlužíte. Druzí mohou vidět, co chtějí. Ať si druzí myslí, že jste krásní nebo ne, pokud si uvědomujete svou vlastní krásu, jejich názor vás nemůže nijak ovlivnit.

Nevěřte mně, nevěřte sobě a nevěřte nikomu. Všechno, co není pravda, se rozplyne jako dým, jakmile tomu přestanete věřit. Všechno je takové, jaké to je. Pravdu nemusíte vysvětlovat. Pravdu nemusíte ospravedlňovat. Pravda nepotřebuje ničí podporu. Každý si může vybrat, jak bude žít. A jste-li k sobě upřímní, uvědomujete si, že jste vždycky svobodní dělat nová rozhodnutí.

* * * * * *

Musíte odpustit všem, kteří vám ubližují, i když vám připadá neodpustitelné , co vám udělali. Neodpouštíte jim proto, že by si to zasloužili, ale proto, abyste netrpěli, kdykoliv si vzpomenete na to, co vám udělali. Odpuštění je pro vaše dobro, neboť vás to uzdraví. Odpustíte druhým, protože máte soucit sami se sebou. Odpuštění je aktem sebelásky. Odpouštějte druhým a uvidíte, jak se ve vašem životě začnou dít zázraky.

Odpusťte sami sobě všechno, co jste v životě udělali. A jestliže věříte na minulé životy, odpusťte  si všechno,  co si myslíte,  že jste udělali v minulých životech.  Život začne být snadný, neboť odpuštění je jediný způsob, jak vyčistit emoční rány.

ŠŤASTNÍ MŮŽETE BÝT JEDINĚ TEHDY, KDYŽ Z VÁS VYZAŘUJE LÁSKA. BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA K SOBĚ SAMÝM. VZDEJTE SE TÉTO LÁSCE. PŘESTAŇTE ODMÍTAT ŽIVOT. PŘESTAŇTE ODMÍTAT SAMI SEBE. ZBAVTE SE ŠPATNÉHO SVĚDOMÍ A POCITŮ VINY. SMIŘTE SE S TÍM, ČÍM JSTE A PŘIJÍMEJTE DRUHÉ TAKOVÉ, JACÍ JSOU. VŠICHNI MÁME PRÁVO MILOVAT, SMÁT SE A BÝT ŠŤASTNÍ. A VŠICHNI MÁME PRÁVO PŘIJÍMAT LÁSKU.

 

Don Miguel Ruiz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *