Přeskočit na obsah

Tatvy

Již v dávných dobách si lidé všimli, že na zemi dopadá pět druhů kosmických sil, tzv. větrů neboli tatev. A to vždy opakovaně v dvojhodinových cyklech.

Jejich dech začíná východem Slunce. První proudí Ákaša, následuje Vayu, potom Tejas, Prithivi a Apas. Každá má svůj čas, cca 24 minut. Další perioda začíná zase Ákašou. Každá z těchto energií má svoje specifické vlastnosti, jimiž působí na přírodu, zvířata i člověka. Pro duchovní vývoj je třeba znát působení tatev, protože ne každá je vhodná pro všechny úkony. V léčitelství se toto může použít pro rychlejší uzdravování. Ale i v běžném životě je možné tatvy úspěšně používat. Pro duchovní práci a přírodní zákony je třeba mít na paměti, že den začíná východem Slunce. Pro práci s tatvami proto potřebujeme tabulku východů a západů Slunce, kde mohou být dobrou pomůckou tatvické hodiny. Pro úplně přesnou práci je vhodné sledovat východ Slunce v dané lokalitě, kde se právě nacházíme.

Slovo „tatva“ znamená v sanskrtu pravda, podstata, skutečnost všech jevů. Zasvěcenci vypravují, že každý člověk jemuž se podaří pránu – životní princip, počátek, základ – úplně zvládnout a jejím prostřednictvím pak i tatvy, stává se pánem svého osudu. Pro toho žádná nemoc, stáří, zármutek ani starost. Pozemská hoře od něj odstoupí. Žádný nepřítel nemá nad ním moc. Kdo poznal pránu a tatvy, poznal vše a tajemné síly jsou mu zjeveny. Nemusí se bát nemoci, neboť prána a tatvy ho ochrání. Soustředění prováděné za určité správné tatvy, mu přinese vždy, co potřebuje. Toto poznání mu však dává také schopnost pomoci svým bližním.

Každá z tatev má své vlastnosti. První dvě Ákaša a Vayu, jsou nepříznivé, Tejas je obojaká a poslední dvě Prithivi a Apas jsou příznivé. Chceme-li životem proplouvat bezúhonně a šťastně, musíme pro tu či onu činnost zvolit správný okamžik. Tatvické hodiny nám v každé chvíli s naprostou jistotou poví, která tatva právě vládne, podobně jako nám hodiny ukazují čas.

Charakteristika:

Ákaša

V této tatvě nezačínejte žádnou práci nebo jednání včetně zábavy, neměli byste pít, jíst, ani užívat léky kromě mastí černé barvy. Zdržujte se porodu, snažte se aby se dítě nenarodilo v této tatvě, dítě nekojte, neuzavírejte sňatky, přátelství, smlouvy dohody, nedávejte si předsevzetí. Tato tatva je tatvou ticha, mlčení, díkuvzdání, motliteb a pokory.

Působí na člověka nepříznivě, přináší neštěstí, ztráty, neúspěch a mnohdy i smrt. Má černou barvu, tvar stočené spirály, nemá žádnou vůni, její chuť je hořká. Dech je slabý a proudí rovnoměrně oběma nosními otvory. Nepřísluší jí žádná světová strana, ale odpovídá jí střed. Ze smyslů jí odpovídá sluch a ten se pod její vládou zostřuje. Ákaša představuje zpětný návrat k původnímu stavu. Je to tatva smrti a není v její vládě dobré cokoliv začínat. Vždy je důležité, v jaké tatvě byla činnost započata. Co je v Ákaše započato, brzy končí, rozpadá se, nevydrží. Sluch je možné za její vlády úspěšně léčit, ale ostatní léčby je lépe se vyvarovat. Motlitby obsahující přání nejsou vyslyšeny a naše tužby nejsou naplněny. Její nepříznivý vliv sílí v sobotu v hodinách Saturna.

Je příznivá pro meditace.

Vayu

V této tatvě je vhodné začínat cesty, plavby, lety nebo dostihy. Tatva je nepříznivá na koupání, nákupy, kde vám hrozí, že budete okradeni. Neuzavírejte sňatky, nehledejte nová zaměstnání, nepodepisujte žádné smlouvy a také se zdržte početí, protože vám hrozí potrat.

Tato tatva je ještě dost nepříznivá, ale je první manifestací života. Má barvu zelenomodrou a přísluší jí živel vzduchu. Vůně její je nakyslá a připomíná pach potu. Povaha její je studená, ze světových stran jí přísluší sever, ze smyslů cit a řeč. Tvar má okrouhlý, tón velmi vysoký. Dech proudí více levou nosní dírkou a je 20 cm široký.V její vládě je chuť na kyselá jídla. Ve Vayu je dobré projednávat jen záležitosti přechodného charakteru. Pod její vládou vznikají intriky a podvody. Je to také tatva sebevrahů a zločinců. V této tatvě je organismus náchylný k nachlazení, ochrnutí, mrtvicím. Je však příznivá fyzickým výkonům, člověk je odolnější vůči únavě. Je také příznivá pro zahájení cest a stěhování. Z duchovních praktik je vhodná pro levitace i astrální cestování. Její vliv je silnější ve středu v hodinách Merkura.

Tejas

Doporučuje se, abyste pracovali, cvičili pro tělesný výkon, otužovali se, nakupovali, také jezte chcete-li hubnout, provádějte omlazovací kúry. Tato tatva je nepříznivá pro cestování, rozčilovaní, hádky, nevystavujte se nebezpečí, hrozí vám totiž úrazy, nehody, také neuzavírejte sňatky, dávejte si pozor, aby jste v této tatvě nezplodili potomka, nesnažte se léčit horečky.

Tato tatva je již příznivější, i když má hodně nebezpečných rysů. Má barvu červenou, tvar trojúhelníku, tón vysoký a vůni čpavou. Dech je veden pravou nosní dírkou a je deset centimetrů široký. Náleží k ní jižní světová strana a živel ohně. Ze smyslů k ní náleží zrak, který se za její vlády zostřuje. Chuť převládá ostrá a palčivá, lidé mají chuť na kořeněná jídla. Kdo jí v této tatvě, netloustne. Její vliv je možné využít ke koncentraci, růstu energie a síly. Spánek v této tatvě odchází, je to tatva tvůrčí. V její vládě vznikají záněty, zápaly a zvyšují se horečky. Není příznivá pro cestování, hrozí úrazy a neštěstí. Pod její vládou vznikají také hádky, výbuchy a války. Požáry, které vzplanou za jejího trvání, jsou obzvlášť prudké a těžko hasitelné. Její vliv zesiluje v úterý v hodinách Marsu.

Prithivi

Je příznivá veškerému konání, uzavírejte smlouvy, sňatky, příznivá také pro porody a léčení, můžete si najít dobré zaměstnání. Pokud chcete začít se stavbou domu, začněte v této tatvě, protože to, co začnete, má dlouhého trvání. Dělejte nová předsevzetí, zbavujte se zlozvyků.

Její barva je žlutá, má tvar čtverce, velmi vysoký tón, sladkou chuť, vůní připomíná čajovou růži. Dech je skoro 30 cm široký, proudí pravou nosní dírkou. Ze světových stran jí přísluší západ, její povaha je teplá. Živel k ní příslušející je země. Zbystřuje čich. Jídlo v ní požité bude využito beze zbytku, člověk se snadno spravuje. Je také tatvou vylučování, proto je úspěšné zbavovat se škodlivin z těla. Nemocní za její vlády pociťují úlevu, léky mají větší účinek, podporuje a urychluje uzdravení. Přináleží do ní pokožka, svaly, vlasy, břicho, kosti, cévy a žíly. Jejich poruchy jsou za její vlády obzvlášť dobře léčitelné. Co Prithivi přináší, je trvalé a šťastné. Je tatvou spravedlnosti, proto domáhání se vlastních práv bude za její vlády úspěšné. Láska a manželství v její vládě vzniklá jsou šťastné. Je mimořádně příznivá duchovním záležitostem, motlitby a meditace mají zvlášť velkou účinnost. Je úspěšná pro umění. Takové dílo, započaté za její vlády, má mimořádný úspěch. Její vliv sílí ve čtvrtek v hodinách Jupitera.

Apas

V této tatvě můžete dát šanci svým krátkodobým snům a cílům, kterým chcete rychle dosáhnout. Například léčba horečky, dohody, smlouvy, krátkodobé projekty, hry. Losy kupujte výhradně v této tatvě.

Má tvar srpku měsíce. Tón hluboký, povahu chladnou, chuť a vůni stahující, barvu šedobílou až nafialovělou. Dech proudí levou nosní dírkou a je 35 cm široký. Ze světových stran jí přísluší východ, ze živlů voda. Ze smyslů jí přísluší chuť. Lidé mají chuť na jídla pikantní a na alkohol. Je v ní tendence se přejídat a také s alkoholem člověk nezná míru. Peníze máme ukládat a investovat v této tatvě, budou se rozmnožovat. Na finanční operace je velmi příznivá, ale podporuje i štěstí ve hře. Je také vhodná pro nákupy. Je vhodná pro cestování, a to zvláště pro cesty po vodě. Je příznivá i umění, dává umělcům inspiraci. Nejlepší nápady a vynálezy se rodí za její vlády. Její vliv je silnější v pondělí v hodinách Měsíce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *