Přeskočit na obsah

Karta dne

ARCHANDĚL MICHAEL

Když se vám dostane požehnání v podobě této andělské karty, jste vedeni k tomu, abyste archanděla Michaela požádali o ochranu, pomoc a sílu.
Posílí vaši schopnost řešit problémy, a proto ho požádejte, ať svým mečem přetne emoční vazby, které vás poutají k lidem, bezvýchodným situacím či vzpomínkám na minulost. Potom ho požádejte, ať vás naplní silou a láskou.
Ochrání vás před destruktivními myšlenkami, emocemi a činy druhých.
Archanděl Michael pracuje v modrém paprsku, který přináší sílu a odvahu.
Zavolejte ho na pomoc a představte si, že jste bezpečně zahaleni v tmavě modrém plášti. Tím se dostanete pod jeho ochranu.
Je pánem všech andělů, vynikajícím bojovným duchem. V jeho světle se budete cítit bezpečněji, získáte větší sebedůvěru, energii i sílu.

Diana Cooper