Přeskočit na obsah

Numerologie

Numerologie patří mezi pradávné nauky, zabývající se významem jednotlivých čísel. Spočívá v poznání, že každé číslo reprezentuje určité vlastnosti životní energie, emoční kvalitu. Mystikou čísel se zabývaly všechny staré rozvinuté kultury a její kořeny najdeme již ve starém Babyloně, Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii a Číně. Pythagoras využíval čísla nejen k výpočtům ryze materiální povahy, ale vztahoval je rovněž na duchovní procesy a lidské osudy.
Náš datum narození je energetickým kanálem, který jsme si zvolili k realizování našich životních úkolů, k optimálnímu zvládnutí svého karmického plánu.

ČÍSLO DNE – napoví hodně o charakterových rysech člověka stejně jako o jeho pracovních, společenských i osobních potřebách, poukazuje a odkrývá rovněž i naše slabiny. Spolu se životním číslem patří mezi nejdůležitější čísla našeho data, jsou naším „zrcadlem“
ČÍSLO MĚSÍCE – dává celistvý obraz spolu s ostatními čísly
ČÍSLO ROKU – kolektivní vědomí, růst a generační výzvy
OSUDOVÉ ČÍSLO (životní) – představuje důležité vývojové kroky našeho života, možnosti, schopnosti a přístup k záležitostem, obsahuje výzvy a úkoly, ukazuje základní směr, ve kterém by se měla osobnost vyvíjet a jakým směrem by se jeho životní cesta mohla ubírat
MEZISOUČET data narození (tvoří životní číslo) – číslo, které má vliv na naši osobnost a životní cestu, vytváří tzv. typ osobnosti
KARMICKÉ TROJÚHELNÍKY – Životní cesta – ukazují naše úkoly, které máme zvládnout ke svému dalšímu vývoji. Dřívější životy vytvořily příčiny a následky, ze kterých vychází plán našeho současného života.
OSOBNÍ ROK – devítileté vibrace, které jsou zásadní, probíhají v životě každého člověka po celý život a vnášejí každý rok do našeho života základní úkoly a ponaučení, jež jsou každý rok odlišné.
Dále nás ovlivňují vibrace osobního měsíce a osobního dne. Podávají informace sloužící k plnějšímu porozumění a orientaci v právě probíhajících událostech.