Přeskočit na obsah

Karmická čísla 4, 8, 22 a jejich součty

Objeví-li se čtyřka v našem datu, velice často se potýká s obtížemi spojené s rodinou, které se mohou týkat mnoha oblastí. Přichází v podobě různých omezení, omezení v pohybu či vada řeči, v podobě nemoci, dominantního rodiče, pocit nestability v rodinném zázemí, citové, fyzické i sexuální násilí. U čísla osm jsou aspekty obdobné, jde především o nalezení rovnováhy a harmonie mezi citem a rozumem, silou a soucitem. Rovněž se může během svého života a především v dětství setkat s „nástrahami“ a manipulací.
Karmický vliv těchto čísel vede jejich nositele k opakovaným zkouškám v překonávání překážek a to zejména v oblasti sebedůvěry. Čtyřka má tendence díky těmto vlivům propadat obavám, pocitům méněcennosti a nevěří svým schopnostem, bývá velmi nejistá. Jsou skvělými rodiči, kdy se ve své rodině snaží o nastolení harmonické atmosféry a stabilního zázemí, které ve svém dětství mohli postrádat. V mnoha případech ale také pokračují v nastoleném obrazu rodiny, v kterém vyrůstali.
Zajímavost karmických čísel a jejich vlivů spočívá v tom, že tato čísla pokračují v linii rodiny. Rodiče i jejich potomci většinou zaznamenají ve svém datu narození čísla 4, 8 také 7 či 11 (nebo jejich součty). Zároveň se nám tato čísla mohou objevovat v podobě součtu našeho telefonního čísla , číslo domu či bytu, dokonce i třeba součet naší osobní výšky či váhy…podoby vskutku rozmanité.
Pokud procházíme vibrací čísla čtyři či osm v osobním roce nebo devítileté vibrace, budeme opět podrobováni zkouškám, které prověřují naši odolnost, sílu a trpělivost.

Je třeba přijmout zodpovědnost za svůj život! Veškeré situace a události, které k nám přicházejí a objevují se v našem životě, si žádají uzdravení a očištění a především uvědomění si a pochopení. Jde o následky našich počinů, způsoby myšlení a chování v době dávno minulé, v předchozích inkarnacích, nebo jsou příčinou našich způsobů v životě přítomném. Je třeba si uvědomit, že naše veškeré myšlenky a činy jsou semínka našeho dalšího života nebo situací, které nám do života přijdou.