Přeskočit na obsah

Numeroskop dne

21/3. 3. 2018/17/8

Postupujeme nadále s citlivou dvojkou v primární pozici, která nás bude doprovázet více jak týden, trojka zdvojnásobila svoji účast a osmička rovněž. Energie je tedy více než dost. Potíž tkví v tom, že jí může být až příliš. Dvojky vtahují do hry svoji citlivost i nerozhodnost. Trojky jedou na plné obrátky a to nejen fyzicky, ale především psychicky. Mysl je zahlcená myšlenkami, jako i smyšlenkami a uměle vytvořenými domněnkami. Snadno se necháme opít svým přesvědčením a svojí vlastní klamavou přesvědčivostí, na kterou má nepochybně trojka patent (sedmičku v datu nevyjímaje). Splétáme příběhy věrohodně a tak, že téměř uvěříme i vlastním výmyslům a dramatickým scénářům. Jsme klamářem ve svém „vlastním domě“.
Tento trojkový efekt udatně brzdí (chválabohu!) osmička svým pragmatismem a smyslem pro logiku věci, ukotvenými úvahami a jasnými argumenty utne jakékoliv podezřelé a nejapné plkání. Namáhavý úkol. Občas zakolísáme, ale mnohé v sobě snaživě i jen tak mimoděk odhalíme, mnohé narovnáme. Přichází možnosti a výzvy, kdy musíme stát pevně na zemi a neulítávat v abstrakci a dekadenci, nepropojovat se s pochybnostmi. Jsme popoháněni k akci a snažíme se nefňukat. Krotíme vysoké mínění o vlastní osobě a přesto věříme ve své schopnosti. Trojka a osmička jsou mandalou tvůrčího nasazení a úspěchu. Snažme se!

Ať se daří a ukažme světu svůj um a talent, přátelé!

20. 3. 2018/7

Na dnešní scéně figurují číselné energie, které evokují různé formy spolupráce, dorozumívání a vysvětlování. Dvojka je synonymem interakce, sjednocování a společenství, s trojkou v závěsu vysvětlujeme a představujeme obecenstvu své myšlenky a nápady. Dnešní číselná varianta se zejména dotýká práva a dohod.
S tímto seskupením dochází k ustanovení podmínek a smluvnímu ujednání. Cestu lemuje výrazná sedmička, jenž vládne uměním jakkoliv přesvědčit o správnosti svých postojů a názorů. S urputností sobě vlastní poukazuje na veškeré nejasnosti a postřehy, pokud se tyto vyjevily v dosavadním postupu či záležitosti. Mohou vznikat procesy, kdy bude třeba správně formulovat své hypotézy a vysvětlovat záměry. Vzhledem k setkání dvojky a sedmičky mohou vyplouvat na povrch osobní konflikty a emotivní vyjádření. Můžeme být svědky nejen různých neshod, ale i nehod.

Pokud pohlédneme na příznivější tvář vládnoucích čísel dnešního dne, objevíme možnosti vzájemného porozumění a naladění se na stejnou frekvenci. Mají-li totiž něco společného, pak je to rozhodně schopnost intuitivně zachytit signály proudící z našeho nitra i mysli. Jsou to energie zvýrazňující naše smysly.

Příjemný den, přátelé!