Přeskočit na obsah

1. den narození

Nezávislost

Silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný jedinec. Nechybí mu ctižádost a cílevědomost, silná touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor.
Životní směr často vede jedničky cestami, kde jsou nuceni spoléhat sami na sebe a tím docílit poznání a radosti z dosaženého cíle. Jsou neobyčejně tvůrčí a kreativní. Své záměry usilovně sledují, jsou schopni inspirovat a motivovat ostatní. Nejlépe jim vyhovuje práce, kde mohou uplatnit svoji samostatnost, smysl pro komunikaci (a to i psanou formou), řídící schopnosti. Ke svým blízkým se chovají ochranitelsky a velkoryse, ale vždy si potřebují ponechat volné pole působnosti.

Vždy máme na vybranou, budeme-li uplatňovat slabé či silné stránky své povahy. Negativní 1 se projevuje jako sobecká, egocentrická. Tito lidé jsou zahleděni do sebe, mluví jen o sobě a svých problémech. Dokáží být velmi žárliví, pyšní a panovační.

Známé osobnosti s dnem narození 1:
Karel Kachyňa, Daniel Hůlka, Radovan Lukavský, Milan Kundera, Woody Allen, Jimmy Carter, Morgan Freeman, Clark Gable
Květa Fialová, Marta Kubišová, Jaroslava Kretschmerová, Marie Majerová, princezna Diana, Marilyn Monroe, Karen Mulder, Aishwarya Rai, Bette Midlerová