Přeskočit na obsah

Karmické devítileté cykly

Karmické cykly – ukazují naše úkoly, které máme zvládnout ke svému dalšímu vývoji. Dřívější životy vytvořily příčiny a následky, ze kterých vychází plán našeho současného života. Které úkoly to jsou, ukazují jednotlivé karmické trojúhelníky. Jeden trojúhelník trvá 9 let a je ve znamení určitého čísla, jehož kvalita ovládá příslušné období. Určuje konkrétní úkoly a lekce, důležité pro náš pokrok, z nichž některé se mohou opakovat. V průběhu těchto cyklů bude zkouškám vystavena láska, síla, soucit, pochopení a tolerance. Každý rok přináší nové úkoly a ponaučení.

Stručný přehled jednotlivých devítiletých vibrací:

1 – ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI

kreativita, sebedůvěra, nezávislost a sebeprosazení
Cyklus jedničky je obdobím nových začátků, nových aktivit a originálních nápadů. Možný pocit izolace.

2 – VZTAHY

spolupráce, rovnováha
tento cyklus učí citlivosti, pochopení, vstřícnému přístupu a vybízí ke spolupráci s druhými, rozvíjí uvědomění. Učíme se nacházet harmonii ve vztazích, zajímavá setkání. Možné problémy ve vztazích.

3 – KONFRONTACE

vysoká mentální aktivita, tvořivost a citlivost

Setkávání se s lidmi z dávné minulosti, řešení nevyřešeného, skryté problémy vyplují na povrch. V tomto období je v popředí studium, kreativita, komunikace a společenské kontakty.

4 – STABILITA A POSTUP

plány a jejich uvedení do života, fyzická aktivita

Souvislost s karmickou minulostí, různé zkoušky, které prověřují naši trpělivost. Ponaučení, které může přinést velký pokrok a úspěch. Možné zklamání, různé překážky, ztráty.

5 – SVOBODA A KÁZEŇ

chuť a síla se prosadit, nezávislost, zásadní životní změny a obraty tam, kde je v našem životě třeba. Cestování, dobrodružství. Možná práce v zahraničí. Vnímání a duchovní růst.

6 – OSOBNÍ VZTAHY, RODINA, TVOŘIVOST

tolerance, láska, ochota pomoci jsou vystavovány zkouškám, citová podpora, pochopení. Nastolení harmonie ve vztazích, založení rodiny. Sebevzdělávání, kreativita a tvůrčí činnost v souladu s potřebami rodiny.

7 – ZMĚNY A DŮVĚRA

pozornost vede k duchovnímu probuzení a rozvoji osobnosti. Změny emocionálního charakteru, zkoušky trpělivosti, lásky a víry. Nové zkušenosti a přehodnocení dosavadních životních postojů.

8 – ROVNOVÁHA A HOJNOST

vysoká energie, síla, odolnost, stabilita. Období vhodné pro podnikání, změny profese, kariérní vzestup, finanční záležitosti. Soulad mezi mocí, vlivem, hojností a na druhé straně pochopení a účast, pomoc potřebným.

9 – MOUDROST

soběstačnost, houževnatost a zodpovědnost vůči sobě a ostatním. Uvědomění, nalézání hlubšího smyslu, duchovní vibrace. Pochopení a soucítění s druhými a jejich problémy, osobní růst. Objasňování cesty pravdy druhým.

11 – VZTAHY A DUCHOVNÍ NADSTAVBA

karmické zatížení. Vztahy, které mají kořeny v naší minulosti. Možná nejistota a přecitlivělost, pocity frustrace, obavy z budoucnosti. Duchovní číslo 11 nás vede k vypořádání se s minulostí, pochopení a uvědomění, pak je to jedna z nejlaskavějších vibrací. Zájem o filosofická a esoterická témata, psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly. Vnímavost.