Přeskočit na obsah

Numeroskop měsíce 2013

Prosinec 2013

Podzim pomalu předává žezlo nové vládkyni, paní Zima vykračuje na cestu a s ní přicházejí i nová poselství. Nerozlučnými přítelkyněmi této vznešené dámy, jež poněkud chladí naši tvář, jsou empatická šestka ruku v ruce s devítkou a další přidružené pomocnice, o jejichž působnosti nelze pochybovat. Ač přichází období mrazíků, plískanic a sněhových nadílek, o hřejivé úsměvy a doteky, lechtivé momenty, poletující sdělení a radostná shledání není nouze. Kráčíme-li v duchu zmíněných číselných energií, nabírají na významu a o pozornost usilují naše vztahy, mateřství a citové záležitosti, sny, ideály a zvelebování. Šestka vykresluje obraz rodinný, společně s devítkou obohacují naše prožitky s dětmi, blízkými a milovanými. S blížícími se vánočními svátky ani nelze jinak. Dny plné jiskrných očí, dětské zvědavosti a pomoci bližnímu svému jsou nabíledni. Kde panoval chlad a tuhá zima, může dojít k prolomení ledů a zažehne se jiskra soucitu a procítění. Romantické představy okupují mysl, snová i milosrdná kompozice se vznáší mezi vločkami. Mnohé je zcela odpuštěno, mnohé vzato na milost. Chceme-li však odpustit, pak celou svojí bytostí. “Odpustím, ale nezapomenu“ není odpuštěním. Pravé odpuštění odkládá kabát zklamání a bolesti navždy, rány jsou zhojeny. Kde vládne milosrdenství, vládne i zloba a nepřejícnost. Jedno bez druhého není rozpoznatelné. Z druhého břehu tedy mohou připlouvat různá zklamání a pády idejí, podlamující zprávy a pocity osamělosti, nevěra a křivdy. Kde se rodí nová přátelství, jiná zanikají. Vztahy se upevňují, jiné bortí. Dosavadní postoj a úhel pohledu prochází proměnou, jako i pole působnosti. I to je v osnovách tohoto měsíce. Minulost je předkládána, dávná i nedávná. Zejména pak tendence událostí měsíce června i září znovu vplouvají pídící se po konečném verdiktu. Devítka je synonymem pro zakončení cyklu, proměny a vzdalování, obrody a poznání. Kdo se jaké nitě chopí, je rozhodnutím každé bytosti.

Procházky ve spirituálních luzích a hájích jsou dalším komponentem této vibrace. Energie nezištně podsouvají filosofický rozměr, spletitost myšlenek a bohatý intelekt. Setkání s poutníky na cestách obohacují obzory. Slova prýští a hrají jako kolovrátek. Nepouštějme se však do cizích dějství o nichž pramálo víme, nekritizujme cesty, které neznáme, nerabujme cizí království. V duchu upovídanosti propouštíme to, co lahodí sluchu a umu naslouchajících lišáků a farizejů zpoza rohů. Neotřelý nápad a interesantní projekt snadno padá na úrodné půdy, ale i do rukou podbízivých licoměrníků, dukáty do cizích vychytralých šosů. Mnohé napoví šepot našeho nitra, umíme-li naslouchat. Vzdejme se pomstychtivosti a ataků v náruči ublíženosti. Sebelítost podkopává naši vnitřní krásu. Melodramatické výjevy ponechejme divadelním scénám, vstupme do světa přirozenosti, a také věřme, že mnohá vyvstanuvší lákadla a blýskátka ve skutečnosti nepotřebujeme.

Bílá zasněžená prostranství a hřejivé okamžiky nechť prostoupí do našich dní. Svátky vánoční plné dětského smíchu, andělských sdělení a nezapomenutelných prožitků!