Mistrovská čísla

Mistrovská čísla mají svůj zvláštní význam, své poslání, proto si skutečně zaslouží více pozornosti. Oproti jiným číslům se zde setkávají energie jednoho numera dvakrát, což rozhodně stojí za prozkoumání. Již při prvním pohledu na nás mohou působit zvláštním, magickým a spirituálním dojmem a snad proto jim je přisuzován takový význam. Jsou to mistři mezi ostatními, …

Mistrovská čísla Pokračovat ve čtení »

Karmické devítileté cykly

Karmické cykly – ukazují naše úkoly, které máme zvládnout ke svému dalšímu vývoji. Dřívější životy vytvořily příčiny a následky, ze kterých vychází plán našeho současného života. Které úkoly to jsou, ukazují jednotlivé karmické trojúhelníky. Jeden trojúhelník trvá 9 let a je ve znamení určitého čísla, jehož kvalita ovládá příslušné období. Určuje konkrétní úkoly a lekce, …

Karmické devítileté cykly Pokračovat ve čtení »

Karmické číslo 11

Zkušenosti a situace, které vyplouvají na povrch s karmickou vibrací jedenáctky se dotýkají duchovní stránky a oblasti našich citů, vztahů a spolupráce, způsobují různé otřesy a citové výlevy, frustrace a jsou následkem naší minulosti. Tato období a události mohou být velmi bolestné. Je důležité najít rovnováhu, změnit úhel pohledu, pochopit, co je skutečné a co …

Karmické číslo 11 Pokračovat ve čtení »

Karmické číslo 7

Sedmička je číslem duchovního vývoje a růstu. Jedinci s tímto číslem v datu budou formou různých zkušeností, změn a nenadálých, nečekaných situací, které nás mohou emocionálně velmi ranit, směrováni právě k nalezení své duchovní podstaty a uvědomění, poznání, důvěře v sebe i ostatní a upřímnosti ve svých citech a pocitech. Tyto situace se pravděpodobně vynoří …

Karmické číslo 7 Pokračovat ve čtení »

Karmická čísla 4, 8, 22 a jejich součty

Objeví-li se čtyřka v našem datu, velice často se potýká s obtížemi spojené s rodinou, které se mohou týkat mnoha oblastí. Přichází v podobě různých omezení, omezení v pohybu či vada řeči, v podobě nemoci, dominantního rodiče, pocit nestability v rodinném zázemí, citové, fyzické i sexuální násilí. U čísla osm jsou aspekty obdobné, jde především …

Karmická čísla 4, 8, 22 a jejich součty Pokračovat ve čtení »

Životní číslo 11

Kreativita a sebedůvěra Tato vibrace je symbolem vysoké hladiny intuitivního vnímání a neustálého toku inspirace, tvůrčích schopností. Jsou schopni vnímat krásu, oplývají mnohostranným nadáním a umění velmi přesně odhadnout situaci. Velmi častým rysem je zde vztahovačnost, nedůvěra ve své schopnosti a obavy z vnějšího světa. Úkolem jedenáctky je nalézt zpět ztracenou důvěru v sebe i …

Životní číslo 11 Pokračovat ve čtení »

Životní číslo 9

Moudrost a vědomí Devítka je symbolem moudrosti, pochopení a účasti. Úkolem devítky je přinášet své nabyté znalosti a poznání ostatním, naslouchat moudrosti svého srdce, inspirovat a motivovat ostatní svým příkladem. Proto by měli dbát na to, aby se v životě řídili tím, co hlásají. Hlavním rysem tohoto čísla je určité napojení na vyšší sféry, velmi …

Životní číslo 9 Pokračovat ve čtení »

Životní číslo 8

Hojnost a moc Osmička s sebou nese schopnost dosáhnout velkých úspěchů v životě, nabytí velké moci i majetku a uznání. Úkolem této vibrace je najít rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem, prokázat svoji velkorysost a velkodušnost. Je potřeba, aby osoba s životní osmičkou pochopila, že můžeme dosáhnout úspěchu a využít ho pozitivním způsobem, najít soulad …

Životní číslo 8 Pokračovat ve čtení »

Životní číslo 7

Důvěra a otevřenost Sedmička vnáší svému nositeli vnitřní hloubku, přemýšlivost a uzavřenost. Jsou to osoby nedůvěřivé a opatrné, jejich úkolem je najít sebedůvěru a víru v druhé lidi i sebe sama. Mohou propadat představám o své nedostatečnosti a obavám ze zahanbení a zrady, odmítnutí. Oplývají smyslem pro humor s jistou dávkou sarkasmu a to i …

Životní číslo 7 Pokračovat ve čtení »