Přeskočit na obsah

Životní číslo 6

Představa a harmonie

Šestka se svým smyslem pro krásu, umění a dokonalost se ve svém životě často dostane do situací, kdy se bude muset vyrovnat s jistou nedokonalostí a naučit se věci přijímat takové, jaké jsou včetně sama sebe. Je číslem lásky, soucitu a něhy, diplomacie. Jsou to vizionáři s ušlechtilými ideály, kteří vyzývají druhé k podobnému vnímání světa, jsou plní naděje i ideálů. V jejich blízkosti pocítíme zvláštní energii smyslové přitažlivosti, harmonie a klidu, přitahují druhé lidi s jejich problémy. Oplývají mimosmyslovým vnímáním, patrný je šestý smysl, předtucha a předzvěst přicházejících situací. Jsou elegantní a uhlazení, ochotni naslouchat a být nápomocní. Často se dostávají do vedoucích řad aniž by o toto postavení nějak usilovali.
Občas propadají smutku a jsou vystaveni zklamáním, patří mezi velmi zranitelné osoby plné strachu z odmítnutí a především samoty. Bývají pedantičtí, sobečtí. Vyvarovat by se měli kritickému přístupu a otálení, dokonce i pomstychtivosti, sklony oddávat se závislostem v případě nespokojenosti.
Uplatnění naleznou v umění, architektuře, poradenství, psychologii, sociálních sférách a školství pro svou lásku k dětem, činnostech spojené s přírodou.