Přeskočit na obsah

Morrnah Nalamaku Simeona

„Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě…
Pokud jsem se já, celá moje rodina i příbuzenstvo
a všichni mí předkové v myšlenkách, skutcích a
svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině,
příbuzných či předcích čehokoliv zlého od
počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o
odpuštění…
Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech
negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a
přeměň tyto negativní energie v čisté světlo…
A tak se staň“