Přeskočit na obsah

Životní číslo 8

Hojnost a moc

Osmička s sebou nese schopnost dosáhnout velkých úspěchů v životě, nabytí velké moci i majetku a uznání. Úkolem této vibrace je najít rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem, prokázat svoji velkorysost a velkodušnost. Je potřeba, aby osoba s životní osmičkou pochopila, že můžeme dosáhnout úspěchu a využít ho pozitivním způsobem, najít soulad mezi mocí, penězi a pomoci druhým s laskavým přístupem. Osmička je schopná, s pevnou vůlí, ve své práci zodpovědná se znamenitými organizačními schopnostmi. Bývá vesměs konzervativní, potrpí si na tradiční hodnoty. Patrná je praktická stránka, logické úvahy, vytrvalost a houževnatost. Stanovují si cíle a nelehké úkoly, kterých posléze dosahují. Jsou schopni nést velkou zátěž, překonávat překážky a věci promýšlejí do sebemenšího detailu. Dokáží být oporou v práci i ve vztazích. Milují tanec a hudbu.
U některých osmiček je společným rysem autoritativní postoj, touha po majetku a zabezpečení. Mohou se jevit jako netolerantní, bezohlední a příliš dominantní. Karmický vliv čísla je předzvěstí mnoha životních zkoušek v různých oblastech života, které vedou k nalezení víry, trpělivosti, soucitu.
Uplatnění naleznou ve všech vedoucích pozicích, vojenství, ve zdravotnictví i sportu.