Přeskočit na obsah

Afirmace

‎“Se svými blízkými a všemi lidmi žiji v míru. Cokoli dobrého přeji sám sobě, přeji i ostatním. Láska mě vede.“

‎“Létám nad polem mého nekonečného bytí, plný radosti a důvěry a objevuji tam své nesčetné možnosti a šance. Tento nádherný pocit lehkosti si budu ve svém srdci chránit. Vezmu ho s sebou na radostnou cestu životem s vděčností a láskou.“

‎“S bezpodmínečnou láskou žehnám svým rodičům, sourozencům, všem svým předkům a bližním. Děkuji za všechny poučné zkušenosti z pozemského světa.“

‎“Hluboký mír spočívá nyní v mé existenci, zahaluje všechny moje blízké. Mír se rozlévá do světa. Já jsem mír.“

‎“Láska mi otvírá brány k srdcím bližních.“

‎“Naslouchám božskému a raduji se ze všeho, co slyším. Cítím uvolnění a klid.“

„Důvěřuji svému vnitřnímu vědění a pocitům. Dostávám odpovědi na své otázky.“

‎“S láskou a radostí dávám, s láskou a pokorou přijímám. Děkuji za všechny dary života.“

„Jsem otevřený všemu novému, co ke mně přichází. Kráčím kupředu s radostí a důvěrou.“

„Odpouštím sobě. Odpouštím druhým. Odpouštím a zbavuji se minulosti.“

‎“Dopřávám si čas a prostor pro sebe sama. Jsem tvořivou silou svého světa.“

‎“Láskyplně vyrovnávám mysl a emoce. Jsem v klidu a tichu.“

„Přišel/a jsem na tento svět, abych se naučil/a více milovat a dělit se o tuto lásku se všemi blízkými lidmi. Mé srdce je otevřené.“

„Hledím očima lásky. Má mysl je poklidná a jasná.“

‎“Chci se měnit a rozvíjet. Miluji život.“

 

Louise  L. Hay