Přeskočit na obsah

Karmický vliv čísel

Současný život je sklizní životů, které mu kdy předcházely. To, co si dnes myslíme, činíme, vyslovujeme, tvoří naše zítřky. Nedovolme naší mysli, aby nás ovládala. My buďme pány naší mysli a vytvářejme si životní podmínky a situace, které budou v souladu s vesmírnými zákony a pro blaho nás i všech zúčastněných.
V životě procházíme zkouškami, následky našich činů, které prověřují naši trpělivost, sílu, víru a především lásku, soucit a pochopení.
Ke karmickým číslům patří 4, 7, 8, 11 (2), 22, 29 (také čísla s jejich součtem, jako 13, 17, 31…apd.)
Pod vibracemi těchto čísel dochází nejvíce ke zkouškám, kterým jsme podrobeni. Především se to týká vztahů všeobecně, může dojít ke ztrátě zaměstnání, různým citovým zvratům a změnám, zdravotním potížím, frustracím. Všechny tyto zkoušky se objeví tam, kde je třeba změnit svůj postoj, způsob myšlení. Pokud nepochopíme účel těchto zvratů a změn, může se objevit frustrace, stres a následné zdravotní problémy a budeme stále znovu a znovu podrobováni těmto zkouškám, dokud nedojdeme pochopení a uvědomění.
V případě, že pochopíme důvod těchto zkoušek a přijmeme zodpovědnost za naše činy, může to být období velmi přínosné a úspěšné, které bude znamenat velký pokrok v našem osobním růstu a vývoji.
V těchto karmických vibracích je lépe necestovat a nepodnikat závažné kroky, pokud není zbytí, je třeba velká obezřetnost. Záleží také na ostatních číslech nebo v jaké vibraci roku, měsíce či dne se právě nacházíme.
Nezapomínejme, že hněv, žárlivost, závist, nenávist, pýcha, chamtivost, lakota a jim podobné vytvářejí také naši budoucnost, naši karmu. Co zasejeme, také sklidíme…